[Kruissprook]

Kruissprook, het derde ‘sprookje’ in Multatuli's Minnebrieven:

 Komt mee, komt mee,
 daar wordt een man gekruist,
 Daar is wat schoons te zien
 op Golgotha!

Het verhaal van de kruisiging, toegepast op Multatuli zelf.

(bron: www.dbnl.org)

met seizoensgroeten van Wim