Zie hier de verklaring van smurfentaal volgens Wikipedia;

"Smurfentaal is de fictieve taal van de Smurfen, een kaboutervolk van striptekenaar Peyo. Eind jaren vijftig dineerde deze met zijn collega Franquin, en ietwat beschonken kon deze niet op het woord 'zoutvat' komen, zodat hij mompelde: 'Passe le schtroumpf!' ('Geef de smurf eens door!'). Dit woordspelletje werd de hele avond doorgespeeld, waaruit het smurfs is gegroeid.

De smurfentaal kenmerkt zich door het gebruik van het werkwoord "smurfen" in allerlei betekenissen, en het vervangen van onbelangrijke woorden en woorddelen door smurf. 

In het album 'smurfige koppen en koppige smurfen' voert tekenaar Peyo de taalwaanzin ten top door het minuscule smurfendorp te splitsen in een noordkamp en een zuidkamp, als kritiek op het onbegrip rond de taalstrijd in Belgie. Zo spreekt een smurf in het noordkamp van een 'smurfentrekker' terwijl een smurf in het zuidkamp eerder over een 'kurkensmurfer' zou spreken. Doorheen het album escaleert dit geruzie over de exacte smurfengrammatica tot een echte oorlog.

Smurfentaal wordt ook gebruikt als licht denigrerende aanduiding van de hedendaagse straattaal, een door jongeren van verschillende etnische groepen gesproken mengtaal; en als spellingshulpmiddel: de smurfenregel."