Image

Bij artikel over verbittering en verdraagzaamheid in vroegmodern Europa staat een 'over de top' schilderij van Adriaen Pieterszn van de Venne uit 1614 getiteld 'De Zielevissers'.

De protestanten op het schilderij vissen naar zielen met de bijbel in de hand, de katholieken doen hetzelfde met behulp van muziek en wierook...