Image

Googletocht leert dat in het jaar 1111 o.a. Boudewijn VII Hapkin, de Witte Ridder van de 12-e eeuw, zijn vader opvolgde als Graaf van Vlaanderen.

En Henry de Vijfde ging in 1111 naar Rome om bij de paus een kroningsgeschil uit de wereld te helpen.