De vis wordt verpakt in de krant van gisteren. Oftewel nieuws vergaat snel.

In onze vakantie-aantekeningen prijkt de prachtige vermelding visjuwelier, geprikt uit de (elfletterige) Volkskeuken - een rubriek in de Volkskrant.

Na thuiskomst nog even Google geraadpleegd maar nergens nog een spoor te bekennen van dit woord. Daarom deze vermelding van visjuwelier, van de ondergang gered.

Visjuwelier zal waarschijnlijk gebruikt zijn met als onderbouwing: voor de pareltjes uit de zee?