Image

Boerentoren aan de Schoenmarkt te Antwerpen. De naam Boerentoren is ontleen aan een bank die zich in de toren genesteld had en voornamelijk boeren als klant had.