En uit de afdeling 'persoonlijke bescherming' van www.farmplaza.nl kozen wij het masker halfgelaats.

Image

Halfgelaats heeft een zweem van melaats - met uitslag bedekt, vlekkig: 'donkere inrijpoorten, melaatse gangen (M. Gijsen).