Onze Belgische correspondent wijst ons op een artikel in Trouw over het fenomeen pardongezin.

"De duizenden asielzoekersgezinnen die onder de pardonregeling vallen, hebben extra zorg nodig. Ze kampen vaak met gezondheidsklachten.

Voormalig asielzoekers kampen nogal eens met grote problemen die niet zonder meer over zijn door een verblijfsvergunning. Sommige ’pardongezinnen’ hebben jarenlang in kleine ruimten en in onzekerheid geleefd, en kampen vaak met een fysieke en geestelijke gezondheidsklachten.

Naar verwachting zullen veel ’pardongezinnen’ terechtkomen in probleemwijken. Daar raken ze wellicht ondergesneeuwd, vreest Pharos (kenniscentrum voor vluchtelingen en gezondheidszorg)."