Omdat de digitale nieuwsbrief van van Dale genaamd Taalpost toe was aan de 666-ste aflevering stond er een verwijzing naar Wikipedia (dank Edward R. voor dit gevaarwoord);

"Hexakosioihexekontahexafobie is een specifieke fobie voor het getal 666. De naam is samengesteld uit de Griekse notatie van het getal plus het woord fobos (angst).

Deze angststoornis doet zich voor in christelijke culturen. In deze culturen staat het getal voor kwaad dat ook wel wordt aangeduid als de duivel/satan.

De fobie kan dus worden gezien als een variant van satanofobie. Van een echte fobie wordt pas gesproken als er vermijdingsgedrag optreedt, er sterke fysiologische reacties zijn of als de angst het sociale leven van een persoon in ernstige mate ontregelt."