Het prachtige elfletterige woord tijdsdiepte is opgedoken door Gerda B.

'Ik ben nu bezig in Ede waar een enorm kazerneterrein om herbestemming vraagt. Het gebied vormde vroeger een buffer naar de Veluwe. Een stadsarcheologe vertelde mij dat er sprake is van een enorme tijdsdiepte: het blijkt een walhalla te zijn voor archeologen. Ik vind het een mooi woord en gebruik het dan ook veelvuldig met voldoening.' 

Zelf gingen we nog even op zoek naar hoe het woord gebruikt wordt, Googlecitaat: "De bewonerssporen in het Utrechts-Gelders zandgebied hebben een grote tijdsdiepte: de oudste vondsten dateren van zo'n 250.000 jaar geleden." 

Maar tijdsdiepte heeft  het ook in zich om uit te groeien tot een pseudo-filosofisch stopwoord, zoals navolgend Googlecitaat aantoont: "Op het oog is ze waterdicht, maar ze gaat voorbij aan tijdsdiepte..."