Image Voor de tentoonstelling in Quartair Den Haag hebben wij een selectie gemaakt uit onze tekenachtige bijdragen voor 'Dichters & Denkers' - de literaire afdeling van de Groene Amsterdammer uit de jaargangen 2006 en 2007.