Het broedseizoen is begonnen en dan zal ook het alarmtellen weer van start gaan. 

Bij het alarmtellen wordt een bepaald gebied gedurende het broedseizoen (begin mei - half juni) vijf keer bezocht, met tussenpozen van twee weken. Men werkt bij voorkeur in duo’s. Tijdens de alarmtelling registreren de tellers broedparen van de grutto, scholekster, kievit, tureluur en wulp. Daarbij noteren ze vooral het gedrag van de vogels. Daaruit valt af te leiden of het gaat om vogels met een nest of vogels met jongen. Fel alarmerende vogels geven aan dat er (nog) sprake is van jongen.

Een telling dient bij voorkeur plaats te vinden in een relatief groot gebied (polder) van minimaal 200 ha met natuurlijke grenzen zoals wegen, boezemwateren en bebouwingslinten. De alarmtelling biedt een verrassend inzicht in hoe weidevogels gebruik maken van het gerealiseerde beheer in de hele polder.  

Veendichter Hans Krüse heeft over dit voor velen onbekende fenomeen een speciaal gedicht geschreven.

 


Onderstaand gedicht werd geschreven naar aanleiding van een alarmtelling in de polder De Ronde Hoep, onderdeel van het gebied de Venen (een gebied in het Groene Hart begrensd door de plaatsen Woerden, Vinkeveen, Uithoorn en Alphen a/d Rijn).

 


alarmtellingtwee aan twee het hek over na de koffie

voor elk stel een segment van de polder

een en al gras en grutto’s boven je hoofd

 


roepende grutto’s daar gaat het om vandaag

we lopen een onnavolgbaar spoor over dammen

planken balken tot het hart van de Ronde Hoep

 


langs het bosje met het vossenhol en verderop

geriefhout met de wilgentenen hut van de man

met pijl en boog die soms op koeien schiet

 


het is warm de lucht trilt het gras wordt gemaaid

maar de boeren laten brede lussen staan

de grutto’s slaan alarm wij schrijven de jongen

 


laten zich niet zien gaan niet als pingpongballetjes

de sloot over alsof ze over water kunnen lopen

maar de grutto’s verraden hun aanwezigheid

 


Hans Krüse 


Op initiatief van kunstenaar PJ Roggeband is Hans Krüse in 2006 benoemd tot Veendichter. Naast de Dichter des Vaderlands en menig stadsdichter bestaat er nu dus ook een dichter voor het gebied de Venen. Hans Krüse is afkomstig uit Alphen a/d Rijn en goed ingevoerd in de Venen. Hij zal tijdens het seizoen 2006/2007 opmerkelijke plekken en situaties in de Venen middels gedichten bezingen. Bij speciale gebeurtenissen worden de gedichten ten gehore gebracht.

In 2006 opende de Veendichter niet alleen de vijfde Dag van het Veen maar reikte hij ook het motto voor die dag aan. Tevens gaf hij met een gedicht glans aan de onthulling van het kunstwerk ‘Halte 2006’ te Wilnis. In 2007 zal de Veendichter onder meer, als onderdeel van het Jaar van de Molen 2007, een lofzang houden op de unieke Molenviergang te Aarlanderveen en aandacht besteden aan het project de Groene Jonker tussen Mijdrecht en Nieuwkoop. Meer informatie over de Veendichter treft men aan op www.venenpodium.nl  

De Veendichter is een project van PJ Roggeband in het kader van het Kunstenplan Zangsporen in de Venen 2004 – 2020. De organisatie van dit Kunstenplan wordt verzorgd door het Centrum Beeldende Kunst provincie Utrecht. Zie http://www.zangsporen.nl/  

Het gedicht ‘alarmtelling’ werd gelanceerd op de startavond van de Weidevogelbescherming op 13 maart 2007. Meer informatie over het alarmtellen in de Ronde Hoep kan verkregen worden bij Aad van Paassen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kijk op www.anvdeamstel.nl