De paddomoraal (van gisteren) komt uit de Groene Amsterdammer van vorige week.

De volledige titel van het artikel luidde: 'Flippen op de paddomoraal' en handelde over de onrust naar aanleiding van de dood van het Franse paddomeisje.

In hetzelfde nummer viel een ander mooi (werk)woord te ontdekken in een bespreking van de gedichten van Ruth van Rossum. Naar aanleiding van de zinsnede "Er was geen plechtigheid waarbij men / rond te kleine kist. Geen kamertje van nachtadem / viel er te ruimen dan in eigen hoofd" veerden wij omhoog en hielden nachtademen stevig vast. 

En in de bespreking van 'De zin van het leven' staarden wij langdurig naar de gebezigde term deugdethiek