We lazen over een middelbrand en zochten het uit.

Middelbrand is een van die vele codewoorden (naast bijv. vliegvuur en fakkelbrand) die de brandweer hanteert en staat voor een brand waarvoor de eerste uitgerukte bluseenheid versterking behoeft van nog een bluseenheid.

Een middelbrand wordt ook wel middenbrand genoemd. Meer brandtermen www.brandweer.nl