Ach, ja na het nieuws van de bio-olieauto & de 6 lettergrepen (zie eergisteren) kon J.H. Schuppert natuurlijk niet achterblijven.

Onder het kopje Heliologica ontvingen we onderstaand mailtje van hem:

"Misschien bestaat er wel een prentenboek over het oude Arabie . Zo een boek zou als titel ARABIEVARIA kunnen hebben. Men zingt daar ARIADUETJES die op ARANA-APERIJ gelijken. In de OCEANOLOGIE bestudeert men de BIOVARIATIE gewoonlijk in MAORIPYJAMA. De mogelijkheid om een ARIA te schrijven voor OCEANIE moet overwogen worden. (Gegroet weer eens; J.H.)"

En zo komen we met de geconstrueerde optie Arabiëvaria zelfs op 7 lettergrepen en als we in zee gaan met Oceaniëaria (of met streepje vanwege klinkerbotsing Oceanie-aria) zelfs op 8!