Voortbordurend op het nieuws van gisteren merkten het platform voor Signalering Onjuist Spatiegebruik terecht op dat bio-olieauto een uitzonderlijk woord is. Niet alleen telt het 8 klinkers, het heeft bovendien maar liefst zes lettergrepen!

We renden meteen naar ons archief. Was zeeeendenei nou het record tot nu toe? Of had onze trouwe J.H. Schuppert niet eens wat moois gefabriceerd met 8 klinkers? Ja, verdomd was het niet zooooievaar, te lezen als ZOOooievaar.

En als wij ons niet vergissen kwam hij ook nog eens met de constructie zeeooiaaier aanzetten: "Als we het met klinkers willen doen gooit men een ooi in zee, krijgt er medelijden mee, springt er achter aan en troost het en zie daar zeeooiaaier is geboren. Maar liefst 9 klinkers op een rij!" Maar kan dit? schreven wij op 7 februari 2006 er bij. 

En die lettergrepen dan? Zijn we nooit verder gekomen dan vijf, met een woord als degenereren bijvoorbeeld? Nader onderzoek is gewenst.