Uit email van Wim Klerkx: "Geachte redactie, er zijn weer nieuwe werelden voor mij open gegaan na het intikken van een elfletterwoord in Google. Om recht te doen aan de veelheid van betekenissen van 'comfortzone' heb ik een collage van Google-resultaten gemaakt."

"Je moet bereid zijn je comfortzone te verlaten" - Datanewsjobs Headhunter An De Jonghe van Ulysses Consulting neemt geen blad voor de mond. Ik erger mij aan mensen die een waas van geheimzinnigheid rond hun persoontje ...
brusselnieuws.be : Stadsleven, Onduidelijkheid en verwarring rond ... De straten rond de Grote Markt en het Agoraplein vormen sinds 2004 een zogenaamde 'Comfortzone.' In zo'n zone is de wagen niet welkom en gaat de aandacht ... 
Alpha Online - Christelijk Nieuwsblad - Comfortzone Dan zijn de shirts van Comfortzone wat voor jou. Nelinda Troost (vrouw van gospelartiest Gerald Troost) kwam eind vorig jaar op het idee om een paar leuke, ...
PublicatieTemplate Het effect van vloertype, luchtsnelheid en stralingstemperatuur op de comfortzone van pas gespeende biggen en biggen van 11 weken is bepaald. ...