Woord van de week bij Taalpost (www.taalpost.nl) was freeganisme;

Op 24 november stond in De Pers een artikel over 'freegans' in Amerika. In het Nederlands worden zulke mensen ook wel 'freeganisten' genoemd, aanhangers van het 'freeganisme'. Dat is een antikapitalistische, tegen het westerse consumentisme gerichte levenshouding waarbij men tracht te leven van de afdankertjes en welvaartsresten van anderen. Daartoe doorzoeken freeganisten systematisch de vuilniszakken die anderen langs de weg zetten. Freeganisme is dus geen uitwas van armoede, maar een bewuste politieke keuze.

Het woord 'freeganisme' gaat terug op het Engelse woord 'free' (vrij) en 'vegan' (veganist: iemand die geen dierlijke producten consumeert), want het freeganisme is niet alleen gericht tegen overconsumptie, maar ook tegen de uitbuiting van de natuur.