WORD OOK BOMENRIDDER!

In een viertal avonden leer je de basis van het bomen beschermen in Oud-Zuid. Als bomenridder sta je er niet alleen voor! Je kunt terugvallen op het bomenriddernetwerk, waarin ridders elkaar ondersteunen en geholpen worden door allerlei deskundigen. Dat netwerk komt elke maand bij elkaar om bij te praten.

De  bomenridders Amsterdam Oud-Zuid zijn deze opleiding in 2004 gestart. Dit jaar start de 4e serie avonden voor bomenridders in opleiding en gaan we verder met vervolgavonden voor de gevorderde ridders. De opleiding wordt afgesloten met een ridderslag, een certificaat en een EHBB-set (Eerste Hulp Bij Bomen). Deze opleiding is gebaseerd op de bomenverordening van Amsterdam Oud-Zuid, die op punten anders is dan andere stadsdelen of steden.

Na de opleiding gaan we gezamenlijk aan de slag als ambassadeurs voor bomen in de stad. Er worden bomen over bomenavonden gehouden om informatie uit te wisselen, hulp te krijgen of raad te geven. 

Geplukt van http://www.bomenridders.nl/