Image

Het woord columbarium is afgeleid van duiventil, zo genoemd naar het samenstelsel van boogvormige nisjes, van columba (duif).