Hadden wij niet enige tijd geleden het woord frituurlijk ontvangen. Maar wat werd er mee bedoeld; het lijk in de frituur of werd het nou juist gebruikt als stopwoord; gaan we nog wat eten? frituurlijk! En ook de woorden frituurbaar (voor het lijk?) en fritureluur (vette vogel?)hadden er mee te maken.

Nog even terugkomend op de Frietmaniak van enkele dagen geleden. In Belgie organiseerden ze afgelopen november de 'week van de friet'! En Herr Seele ontwierp de speciale puntzakskes.

Image