Image

Het productieve woorddeel risico komt steeds vaker voor in samentrekkingen zie o.a. riscoparkeren, risicoseks en risicofiets.

En hadden we de al eerder gesignaleerde risicometer genoemd?