Alle hens aan dek! Ook in het nieuwe jaar gleden wij weer weg in de verradelijke bochten van de taal. Wij zagen geluidschip aan voor een geluid-schip maar na een kort moment van euforie werden we weer met beide benen op de grond gezet, het was natuurlijk geluids-chip...

Image