Het feest van de lichtjes is aangevangen. In het versierde Den Ilp spreekt men heden ten dage bijvoorbeeld van lamptoerisme. En zo kan het dus gebeuren dat de lamptoerist (niet te verwarren met de ramptoerist) vredig in zijn karretje langs de lichtgevende huisjes tuft.

Soms leiden denkrampjes tot ongekende woorden. Babette W. wilde schouderklop maar al wat verscheen als licht in de duisternis was de mysterieuze term schaduwklop