Weer een mooi begrip op de kop getikt: leestrommel. Vooral in Indie een bekend verschijnsel, alwaar een trommel met daarin tijdschriften en boeken van een een leeskring rondgezonden werd.

In Nederland is de leestrommel weer opgepakt maar nu als naam voor een website voor Indische Damesletteren. Elke maand wordt er een oud boek ('alles ademt een vergeten wereld') van een Indische of Hollandse schrijfster gescand zie www.leestrommel.nl

We houden ons aanbevolen voor een plaatje van zo'n leestrommel daar we op het web niets hebben kunnen vinden.