"De parkinson-achtige bewegingen die de linkerhand op de snaren maakt zijn vaak niet om aan te zien en niet om aan te horen: het jankt maar door en vrijwel geen toon is zuiver!"

In een ingezonden brief in de VPROgids vraagt iemand om aandacht voor het ontstaan van het  cellohandje: "Vermoedelijk is die rare techniek in de sentimentele jaren rond 1900 in de vioolopleiding geslopen en sindsdien niet meer weg te branden."