Etymologie kan inderdaad spannend en geestig zijn. Volgt citaat uit Borrelwoordenboek (zie eergisteren) samengesteld door Ewoud Sanders.

"Sinds het eind van de 18de eeuw wordt een kopje thee of koffie dat om half elf 's ochtends wordt gedronken een halfelfje genoemd. In de 19de eeuw kreeg halfelfje er een betekenis bij, namelijk 'borreltje omstreeks die tijd gebruikt'. Ook de uitdrukking 't is een benauwd halfelfje, in Vlaanderen gebruikt voor 'een zeer beperkte zit of ligruimte', wordt met deze borrelnaam in verband gebracht.

Het tijdschrift De Toekomst gaf hiervoor in 1894 de volgende verklaring: In vroeger tijd, zelfs nog in onze jeugd, werd des middags om 12.00 uur de klok geluid ten teeken dat het arbeidersvolk kon gaan eten. Werkte het volk op karwei bij een van de klanten, dan kregen ze gewoonlijk tegen half elf een wippertje jenever en in vele huishoudingen hield men daarvoor een afzonderlijk glaasje er op na van niet al te grooten inhoud. Was nu de verstrekte hoeveelheid Schiedammernat in 't oog van den ambachtsman te gering, dan ontviel hem al licht de uitdrukking: een benauwd halfelfje, met zinspeling op den kleinen omvang van het glas."

Van Dale schijnt de borrelnaam halfelfje al sinds 1950 te vermelden. Denk ook aan elfuurtje of vijfuurtje.