Psychologische oorlogsvoering speelt een grote rol bij de schaaktweekamp tussen Kramnik en Topalev. Daardoor is de aandacht meer gericht op het randgebeuren dan op de partijen zelf.

Door de vermeende verdachtmakingen dat in de wc contact gezocht werd met 'hogere machten' zal deze tweekamp volgens sommigen de geschiedenis ingaan als de toiletmatch.