Of het allemaal nog erger kan in Den Haag bewijst wel het gesteggel rond het woord lullig.

Toen het woord lullig gebezigd werd in de Tweede Kamer stond Kamervoorzitter Weisglas het niet toe, de gekuiste versie 'nullig' mocht wel.

Vandaar dat het Elfletterig Genootschap anno 2006 niet spreekt over lulligheden maar over nulligheden.

Dat de strijd tussen Bos en Balkendende in een bloedeloze nul-nul eindigde zal met bovenstaande te maken hebben.