De discussie over hitteverlet is weer een hot item!

De zomerse variant van vorstverlet komt met deze aanhoudende warmte natuurlijk weer om de hoek kijken. Met deze temperaturen is veel werk niet te doen. Nadenken bijvoorbeeld.

Zo staarden wij enige tijd verdwaasd naar een email van onze Utrechtse correspondent met het woord koortslipje er in...