We zouden nog even terugkomen op de brief van Jan van Griethuysen. Hij mist in het Nederlands een goede vertaling van paperback. Zijn voorstel luidt zachtkaftig: 'gezegd van een boek dat geen harde kaft heeft'.

Ook het begrip 'dawn chorus' zou een mooie vertaling verdienen: 'de Engelsen spreken over dawn chorus wanneer de vogels vlak voor zonsopgang beginnen te zingen. Hij vraagt zich af of ochtendkoor een goede suggestie is.

En als nagekomen bericht komt hij nog met de signalering van podverteren: reclame maken op de I-Pod.