Image Via de Groene Amsterdammer # 16 hebben wij, via tekeningen, enkele elfletterige woorden de media ingesmokkeld: wat te denken van vulkaanmond, vulkaanneus, vulkaanogen en onheilswolk.