Onze Sterrenvent geeft nog wat geheimen prijs:

'Stichting Wakker Dier looft een prijs uit voor het eerste valse scharrelei dat dit jaar wordt ontdekt. Als bij het eerste kievitsei komt ook de vinder van het eerste sjoemel-ei een zilveren speldje, een oorkonde en een beloning van 15 euro ontvangen. De stichting deelt uv-lampjes uit aan vrijwilligers, die hiermee eieren kunnen scannen op afrolsporen waaraan batterijeieren zijn te herkennen.

Om het paasplezier te verhogen, hier nog een tip om te fraudeieren. Besproei uw scharreleitje met lauw water en rol dit over uw ovenrooster. Laat het drogen en beschijn het ei met de UV-lamp. Ziehier: uw zelfgemaakte oplichterei.'