De kontwoorden van gisteren waren natuurlijk een opmaat voor het lang verwachte boek van de opperpoeper.

Want eindelijk is 'Komrij's Kakofonie - Encyclopedie van de stront' bij de Bezige Bij verschenen.

Gerrit Komrij sluit zijn inleiding af met: 'Ziehier dan eindelijk het grote Strontboek, vrucht van meer dan een kwarteeuw ophoping van materiaal, uitgemest, herkauwd en nagescheten door ondergetekende, uw Opperpoeper.'