In een zoektocht naar een bepaald merk bier stuiten wij op het begrip datumviltje.

In België is er een levendige handel in bierviltjes. Een aparte categorie vormen de viltjes met aankondigin-gen voor feesten en partijen.
Omdat deze evenementen vaak opgehangen zijn aan een bepaalde dag spreekt men in het jargon van de verzamelaar van een datumviltje