Planten hebben soms prachtige bijnamen.

In het net verschenen boek 'Stinkerd-juffertje en duivelskruid' van Har Brok worden mooie voorbeelden gegeven. Zo wordt de woekerplant knopkruid ook wel prutvuil of schijtkruid genoemd. In Oost-Vlaanderen maken ze het helemaal bont daar heet het knopkruid Duitse-stront of Hitlerkruid!

Volkse namen hangen vaak samen met vorm of geur van de plant: zie kermisrozen en melkbloemen. Opvallend is ook de bijnaam voor de lisdodde, de waterplant met sigaar wordt in Limburg negerlummel of negerpikken genoemd..