Hangouderen die verdreven zijn uit hun wijkcentrum eisen nu ook een indrinkplek (zie 1 februari).

Deze 'wilde' senioren willen nu in navolging van de jongeren in hun gemeente een eigen zuipcaravan.

Naast de sta-variant kunnen we nu dus ook spreken van de hangcaravan