Op verzoek plaatsen wij het korte verhaal dat we voordroegen bij De Avonden. Het verhaal maakt deel uit van het project Randarchief in aanbouw, zie www.7x11.nl

De torenvalk brengt me weer naar mijn jeugd. Rond mijn twaalfde verhuizen wij naar de rand van een nieuwbouwwijk, van een kleine stad in het Brabantse land. Ik krijg de kamer aan de voorkant, met uitzicht op een waterwingebied. Een parmantige watertoren domineert de groene vlakte. Mijn aandacht wordt getrokken door het biddende fenomeen. Vliegen is al mooi maar zo stil hangen in de lucht is het summum. In een schriftje hou ik precies bij hoe lang de torenvalken stil staan, op welke plekken ze jacht maken en of ze wat vangen. Om het allemaal in de gaten te houden koop ik van mijn zakgeld een verrekijker en een stopwatch. Ik maak uitgebreide tabellen. Ik denk de verschillende torenvalken te herkennen aan grootte, verenkleed en de wijze van bidden: de ene torenvalk neemt de tijd terwijl de ander zich uiterst ongeduldig toont. Aan het eind van de maand verwerk ik de gegevens en stel ik ranglijsten op. En zo kan het dus gebeuren dat een torenvalk blijft staan, keldert of met superstip binnenkomt aan de rand van een nieuwbouwwijk.