'Door Uw optredens die ik via VPRO's "de Avonden" heb gehoord, ben ook ik op elfletterige woorden gaan letten. Tot nu toe vond ik niets dat het waard leek te zijn om U mee te storen, maar vandaag fietste ik langs een klein kind dat naast zijn moeder liep en van tijd tot tijd een zo hard mogelijke schreeuw uitstiet, en ik dacht "dat kind test zijn krijskracht".' Uit een e-mail van Jan van G.

De e-mail sluit af met een goede suggestie: 'een aardig nevenspel is om woorden te zoeken met zoveel mogelijk (mede-)klinkers achter elkaar... "achtstedeel": dat zijn er vijf; "emoeoekazes" : vier, etc'.