De soep zal wederom niet zo heet gegeten worden. De taalpolitie kan zich met andere zaken bezig gaan houden.

Verdonk's wens om een nederlandstalige gedragscode was weer het zoveelste staaltje van haar tunnelvisie.

Op www.videomagazijn.org/taalpolitie zijn allerlei termen als buitenzette en multihopper te vinden.