'In sommige gevallen blijken typefoutjes nieuwe elfletterwoorden van een onverhoedse kwaliteit te kunnen opleveren' schrijft Wim Klerkx. 

Wat te denken van: 'woordvoeder (meerduidig: is hij een woordenverzorger, óf is hij gespecialiseerd in het voeden van woorden aan anderen – zoals pjroggeband –, óf betreft het een geestelijk soort voedsel?) of macrobatiek (wat macrobiotische acrobaten doen)!