Pas op haatzaaiers, zoals die bedenkers van dat lompe nazihelmpje, of je krijgt een haberdoedas.

Op zoek naar haatzaaiers in het woordenboek stuiten we op het begrip haberdoedas: een klap om de oren, waarschijnlijk afgeleid van het Duitse Hab'du das (pak aan, deze is voor jou).