Het groenteslot is een uitvinding van ondergetekende. Kort gezegd en proefondervindelijk geschraagd komt het erop neer dat wanneer men diefstal van het rijwiel wil tegengaan, het volstaat een tasje met groenten aan het stuur te hangen. Met name uitstekende groenten als prei en komkommers zijn geschikt. De reden achter de werking van het groenteslot is duister - wellicht suggereert het tasje een zeer spoedige terugkeer van de rechtmatige eigenaar. Misschien ook gaat van groenten een bepaalde, moeilijk te omschrijven, verzachtende werking uit - een stelling die goed aansluit bij het terrein van de macrobiolinguïstiek, waarin aan het louter uitspreken van gezonde voedingsmiddelen een heilzaam effect toegeschreven wordt.

Groeten en complimenten van Anke Noorman