Upressessie: een project van Dick Tuinder waarbij moderne filmers aan laagwaardige 'mobieltjes' video met behulp van dure software een hogere resolutie toekennen, met vaak een mooi grofkorrelig effect.

Upressessie mag, volgens Dick T. ook mentaal en psychisch worden toegepast.