Image Een ijzerwarenzaak in Amsterdam voerde jarenlang de leus: heren, geef uw vrouw een goede trap!

Daar moesten wij aan denken toen we spiltrappen aangekondigd zagen op een vrachtauto.

Deze variant kennen wij niet. Het blijken elegante, licht draaiende, trappen te zijn.