Naar aanleiding van artikel in Volkskrant over ons weblogement reageert ook een oom.

'Ik heb in het ambtelijk bestaan ook een 11-letterig woord gevonden dat ik zelf altijd een beetje "vreemd" archaïsch woord vind. Dat is het woord zwagerschap.'

'Bij de speciale ontslaggronden in het ARAR (Algemeen Rijksambtenarenreglement) staat deze ontslaggrond als volgt genoemd: het aangaan van een graad van zwagerschap, die de benoembaarheid tot het ambt zou uitsluiten. Bij zwagerschap gaat het dan om aanverwantschap ofwel aangetrouwde familie.'