Image Men werkt zich een slag in de rondte om het Venenpodium voor de Dag van het Veen, zaterdag 10 september, af te krijgen.

Wij openen namelijk deze dag met een parade met o.a. een groot mobiel podium, karren met losse podiumblokken, een banier, speciaal vervaardigde veenbekkens en de plaatselijke fanfare.

Meer informatie is te vinden op onze site www.venenpodium.nl in aanbouw.