Ontboezeming van onze Amsterdamse correspondent:

Opeens schoot me dit als een klein zonnestraaltje te binnen, toen ik er aan dacht dat ik vrolijker moest worden. Ik moest namelijk... ontsomberen!