Tot hier en niet verder! Roept men op allerlei terreinen. Zelfs de 'reukgewaarwordingsbizz' ontkomt er niet aan.

Zo kwam er een melding binnen van Wim Klerkx (de man van de metallofoon) over geurcontour: de uitbreiding van woonwijken kan om zeep worden geholpen door de onwelriekende uitstoot van bepaalde fabrieken.

Over dekking zoeken gesproken. Een schuiltafel werd tijdens W.O.  II gebruikt: een speciale tafel van plaatstaal waar je met de hele familie onder kon kruipen. Volgens Geert Mak 'het meest optimistische voorwerp dat ik ooit zag.'