Excuses! We hebben een fout gemaakt, een grove fout op 27 en 28 mei! Onze vaste Utrechtse correspondent J.H. Schuppert was er gelukkig als de kippen bij: 

"De beschermhoek wekte grote verwarring, bent u dan toch een mens? Werd hier beschermhok bedoeld? Tellende en hertellende kwam ik toch steeds weer bij twaalf. Maar, wat is dat?...Tjee soms krijg je ze kado. Hertellende: de ellende van het hert, dubbel leesbaar en nog een dier erbij ook, God is groot."

We bijten diep in het stof. De titel van 27 mei hebben we veranderd in beschermrok... En het gezinsgeluk van 28 mei wilden wij niet verstoren en vals als we zijn, zeggen we gewoon dat het ging om het elfletterige Duitse woord schutzecken...

De introductie van het begrip wisseletter (dubbel leesbaar) en verwijzingen naar dierennamen waaraan J.H.Schuppert refereert zullen overigens nog een staartje krijgen!

Het Elfletterig Genootschap trekt zich trouwens schaamtevol terug in de net opgeleverde rekenkamers.